Uwaga: aby móc skorzystać z formularza rejestracji na wydarzenie, należy się zalogować.

Wybrana grupa

Wydział Biologii (rejestracja zakończona)

Termin: 2017-04-26 | Rejestracja: 2017-03-20 — 2017-04-26

Koordynator: dr hab. Bożena Sikora
E-mail: boszka@amu.edu.pl lub festiwalwb@amu.edu.pl

Szczegóły wydarzenia

Motyle dzienne środkowej części Wybrzeża Słowińskiego w obiektywie - wystawa

  • Data wydarzenia: 2017-04-26
  • Godziny trwania wydarzenia: 09:00–16:00
  • Rejestracja: 2017-03-20 — 2017-04-20
  • Limit miejsc: bez limitu
  • Limit rejestracji dla jednego użytkownika: 2
  • Łączny limit miejsc dla jednego użytkownika: 32

Opis wydarzenia

prof. UAM  dr hab. Natalia Kuczyńska - Kippen, prof. UAM dr hab. Andrzej Brzeg

Zakład Ochrony Wód & Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska IBŚ WB UAM

Fragment wybrzeża Bałtyku między Łebą a Białogórą to nie tylko plaża, wydmy i bory bażynowe. Nieco dalej od morza znaleźć tam można także fragmenty lasów liściastych (olsów, łęgów, grądów i buczyn), przyleśnych zarośli, kompleksy łąk i pastwisk, zbiorniki i cieki wodne, zaawansowane pod względem sukcesji wtórnej, różnej wielkości ugory z murawami piaskowymi i zapustami drzew, a także tereny osadnicze. W latach 2012-16 zaobserwowano tam ponad 40 gatunków motyli dziennych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują (niespotykane w Wielkopolsce) dostojka laodyce i skalnik statilinus. Zaprezentujemy wybrane gatunki motyli sfotografowane w ich naturalnych środowiskach.

miejsce: Collegium Biologicum ul. Umultowska 89 Poznań - Kampus Morasko

sala:  hol

czas trwania/forma zajęć:  b.o/ wystawa

wiek: b.o. (dla wszystkich)

rezerwacja: nie

Drukuj tę stronę Wróć