Grupy wydarzeń

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Biologii (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-15 22:33:00

Szanowni Państwo,
zapraszamy do rezerwacji naszych wydarzeń.
Zajęcia dostępne oznaczone sa niebieskim klockiem "Rejestracja i szczegóły". W przypadku gdy mamy krótki klocek "Szczegóły" miejsc na te zajęcia już nie ma. W pierwszym etapie otrzymacie Państwo maila potwierdzającego założenie rezerwacji, a w drugim akceptację rezerwacji. Jeśli zarezerwowana przez Państwo liczba miejsc na dane wydarzenie jest jeszcze dostępna otrzymacie Państwo potwierdzenie rezerwacji od razu automatycznie. Przekroczenie liczby dostępnych miejsc na zajęciach wymaga akceptacji koordynatora. Aktualizuje je każdego dnia ok. północy. W chwili tworzenia swojego harmonogramu zajęć proszę wziąć pod uwagę odpowiedni wiek dzieci - tylko wtedy zajęcia maja sens, a pobyt na wydziale staje sie efektywny. Po dokonaniu rezerwacji proszę ją potwierdzić wypełnionym oświadczeniem otrzymanym od koordynatora WB lub pobranym ze strony www.biologia.amu.edu.pl (znaczek festiwalu po prawej stronie). Oświadczenie winno być przesłane do mnie w terminie do 3 dni roboczych od rezerwacji, najpóźniej jednak do 12.11.2021.
Każde nadmiarowe zajęcia należy anulować telefonicznie. Potwierdzeniem anulacji jest odrzucenie zgłoszonych zajęć w Państwa zakładce "Zgłoszenia". Dopóki przy zajęciach jest informacja "Potwierdzone" maja Państwo obowiązek na zajęciach się zgłosić. 

Czekamy na Pąństwa stacjonarnie w Collegium Biologicum w poniedziałek 15 listopada. Zapraszamy!

Koordynator: dr hab. Bożena Sikora
E-mail: boszka@amu.edu.pl; 605598172

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Fizyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-15 18:00:00

Koordynator: dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka
E-mail: kostka@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych / Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-15 14:00:00

Koordynator: dr Katarzyna Szyga-Pluta
E-mail: katarzyna.szyga-pluta@amu.edu.pl

Koordynator: dr inż. Magdalena Szczepańska
E-mail: szmagda@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Neofilologii (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-15 13:30:00

Koordynator: dr Marta Zawacka-Najgeburska
E-mail: mzawacka@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Chemii (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-15 13:00:00

Koordynator: prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb
E-mail: renatad@amu.edu.pl

Koordynator: dr Małgorzata Bartoszewicz
E-mail: malgorzata.bartoszewicz@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Matematyki i Informatyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-15 13:00:00

Koordynator: dr Michał Ren
E-mail: renmich@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Historii (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-15 11:30:00

Koordynator: prof. UAM dr hab. Adam Krawiec
E-mail: kraam@poczta.onet.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Socjologii (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-15 10:00:00

Koordynator: dr Łukasz Rogowski
E-mail: lukasz.rogowski@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-11-03 10:29:00 — 2021-11-14 11:06:00

Koordynator: Karolina Nowakowska
E-mail: prac_dt@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Archeologii (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-11-05 09:50:00 — 2021-11-14 10:33:00

koordynator: dr Anna Skowronek

E-mail: annasko@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Psychologii i Kognitywistyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-13 23:59:00

Koordynator: mgr Maria Krych
E-mail: maria.krych@amu.edu.pl

Koordynator: prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
E-mail: aleksandra.jasielska@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Studiów Edukacyjnych (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-12 16:00:00

Koordynator: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
E-mail: amelka@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Anglistyki (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-12 12:00:00

Koordynator: dr Tomasz Skirecki
E-mail: tomski@wa.amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-10 15:03:00

Koordynator: mgr Maciej Skrzypek
E-mail: redakcja.wnpid@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-09 14:00:00

Koordynator: dr Maciej Kijko
E-mail: quintus@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Prawa i Administracji (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-09 12:30:00

Koordynator: prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk
E-mail: mur@amu.edu.pl

Koordynator: Agata Szadeberg
E-mail: kne@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Ogród Botaniczny (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja: 2021-10-27 08:00:00 — 2021-11-08 07:00:00

Koordynator: mgr inż. Joanna Markiewicz
E-mail: jmark@amu.edu.pl

Przeglądaj listę wydarzeń w tej grupie »

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (rejestracja zakończona)

Termin: 2021-11-08 — 2021-11-19 | Rejestracja:

Koordynator: mgr Eryk Szolc
E-mail: szolc@amu.edu.pl